POLITYKA PRYWATNOŚCI LUNCH POINT

Bezpieczeństwo przekazanych przez Ciebie danych jest dla nas bardzo ważne, dlatego przygotowaliśmy dokument „Polityka prywatności”, z którego dowiesz się, w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane i chronione.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem przekazywanych danych osobowych tsą Usługi Gastronomiczne Arkadiusz Prejna NIP 7741518426, REGON 611391163. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane mogą być powierzone innym podmiotom w związku z realizacją umowy cateringowej. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:

 • Jeżeli do realizacji dostawy Twojego zamówienia korzystamy z usług firmy zewnętrznej, udostępniamy Twoje dane osobowe pośrednikowi realizującemu dostawy na nasze zlecenie.
 • Jeżeli korzystasz w naszym Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych udostępniamy zebrane dane osobowe, podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

1. Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

2.Dla celów marketingowych przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

3.W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział –będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Usługi gastronomiczne Arkadiusz Prejna zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie masz prawa?

 • Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami przez adres: info@lunchpoint.pl

 • Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli masz konto w serwisie lunchpoint.pl, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta. W przeciwnym razie skontaktuj się z nami przez adres: info@lunchpoint.pl

 • Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych. W tym celu skontaktuj się z nami przez adres: info@lunchpoint.pl

 • Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Możesz nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego (powiadomienia o promocjach, nowych produktach i poradach dietetycznych).

 • Prawo do rezygnacji z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego:

W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych. Możesz to zrobić poprzez:

- wykonanie instrukcji zawartych w każdym Newsletterze

- edycję danych swojego konta w systemie lunchpoint.pl

 • Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować przez adres: info@lunchpoint.pl

Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, tzn. u Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy, że zgadzasz się na używanie plików cookie.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze strony lunchpoint.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki, które przechowywane są w Twoim urządzeniu tymczasowo (zależnie od ustawień przeglądarki, systemu operacyjnego, itp.oraz mechanizmów, z których korzystasz podczas przeglądania stron internetowych) lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

 • Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony.a
 • Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzenium. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;
 • Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Instagram, Google+, Pinterest), z których korzystasz, ze Sklepem.

Co, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne

Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

© 2024
bezpieczny catering dla firm